Úřední deska

www.obcestrednipojizeri.cz
 • 03. 07. 2021 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 • 30. 06. 2021 - Závěrečný účet obce za rok 2020
 • 18. 06. 2021 - Osvědčení o úspoře emisí 2020
 • 18. 06. 2021 - UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny 29.6.2021
 • 15. 06. 2021 - Uzavření OÚ dne 15.6.2021
 • 11. 06. 2021 - Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • 07. 06. 2021 - Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY vodní tok Zábrdka
 • 01. 06. 2021 - Hlavní výkres
 • 01. 06. 2021 - Koordinační výkres
 • 01. 06. 2021 - Textová část - výrok a odůvodnění
 • 01. 06. 2021 - Výkres koncepce dopravní infrastruktury
 • 01. 06. 2021 - Výkres koncepce technické infrastruktury
 • 01. 06. 2021 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 • 01. 06. 2021 - Výkres širších vztahů
 • 01. 06. 2021 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PS
 • 01. 06. 2021 - Výkres základního členění
 • 01. 06. 2021 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NEVEKLOVICE
 • 27. 05. 2021 - Rozpočtové opatření č. 4/2021
 • 24. 05. 2021 - Pozvánka na schůzi zastupitelstva 31.5.2021
 • 20. 05. 2021 - Prodej slepiček
 • 17. 05. 2021 - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
 • 06. 05. 2021 - Aukční vyhláška
 • 03. 05. 2021 - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
 • 29. 04. 2021 - Rozpočtové opatření č. 3/2021
 • 28. 04. 2021 - Svoz nebezpečného odpadu 5/2021
 • 27. 04. 2021 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 • 19. 04. 2021 - Zveřejnění NOOP - vodní tok Zábrdka
 • 14. 04. 2021 - Sčítání lidu, domů a bytů 1/2
 • 14. 04. 2021 - Sčítání lidu, domů a bytů 2/2
 • 14. 04. 2021 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021
 • 30. 03. 2021 - Rozpočtové opatření č. 2/2021
 • 05. 03. 2021 - Neveklovice - neznámý vlastník
 • 05. 03. 2021 - Neveklovice - neznámý vlastník (Výzva ÚZSVM)
 • 01. 03. 2021 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍÁ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU
 • 01. 03. 2021 - ÚP textová část 1/9 - výrok a odůvodnění
 • 01. 03. 2021 - ÚP textová část 2/9 - výkres základního členění
 • 01. 03. 2021 - ÚP textová část 3/9 - hlavní výkres
 • 01. 03. 2021 - ÚP textová část 4/9 - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
 • 01. 03. 2021 - ÚP textová část 5/9 - výkres koncepce dopravní infrastruktury
 • 01. 03. 2021 - ÚP textová část 6/9 - výkres koncepce technické infrastruktury
 • 01. 03. 2021 - ÚP textová část 7/9 - koordinační výkres
 • 01. 03. 2021 - ÚP textová část 8/9 - výkres širších vztahů
 • 01. 03. 2021 - ÚP textová část 9/9 - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 • 01. 03. 2021 - Rozpočtové opatření č. 1/2021
 • 25. 02. 2021 - Pozvánka na schůzi zastupitelstva 5.3.2021
 • 25. 02. 2021 - Změna úředních hodin
 • 05. 02. 2021 - Oznámení o změně ceny - vodné 2021
 • 02. 02. 2021 - Záměr k vyhotovení lesního hospodářského plánu
 • 21. 01. 2021 - Rozpočtové opatření č. 8/2020
 • 15. 01. 2021 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 • 05. 01. 2021 - Poplatky na rok 2021