Úřední deska

www.obcestrednipojizeri.cz
 • 21. 12. 2020 - Rozpočet obce na rok 2021
 • 16. 12. 2020 - Aukční vyhláška
 • 13. 12. 2020 - Pozvánka na schůzi zastupitelstva 20.12.2020
 • 06. 12. 2020 - Výzva k podání nabídek
 • 06. 12. 2020 - Položkový rozpočet k výzvě k podání nabídek
 • 05. 12. 2020 - Návrh rozpočtu obce na rok 2021
 • 05. 12. 2020 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 • 05. 12. 2020 - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023
 • 30. 11. 2020 - Rozpočtové opatření č. 7/2020
 • 27. 11. 2020 - Pozvánka na schůzi zastupitelstva 4.12.2020
 • 23. 11. 2020 - Svoz nebezpečného odpadu
 • 19. 11. 2020 - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2023 v tis. Kč
 • 09. 11. 2020 - Pozvánka na schůzi zastupitelstva 16.11.2020
 • 30. 10. 2020 - Rozpočtové opatření č. 6/2020
 • 16. 10. 2020 - Rozhodnutí hejtmanky č. 10/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
 • 09. 10. 2020 - Nařízení KHS č. 8/2020
 • 08. 10. 2020 - Sbírka zákonů č. 162
 • 01. 10. 2020 - Koordinační výkres
 • 01. 10. 2020 - Výkres širších vztahů
 • 01. 10. 2020 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
 • 01. 10. 2020 - Textová část ÚP Neveklovice
 • 01. 10. 2020 - Výkres základního členění
 • 01. 10. 2020 - Hlavní výkres
 • 01. 10. 2020 - Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací PS
 • 01. 10. 2020 - Výkres koncepce dopravní infrastruktury
 • 01. 10. 2020 - Výkres koncepce technické infrastruktury
 • 01. 10. 2020 - Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP Neveklovice
 • 30. 09. 2020 - VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKU
 • 23. 09. 2020 - Rozpočtové opatření č. 5/2020
 • 22. 09. 2020 - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
 • 18. 09. 2020 - Pozvánka na schůzi zastupitelstva 25.9.2020
 • 17. 09. 2020 - Oznámení o době a místu konání voleb
 • 14. 09. 2020 - Rozhodnutí - odlov geograficky nepůvodního druhu živočicha
 • 09. 09. 2020 - Vyrozumění členům OVK o termínech školení
 • 07. 09. 2020 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
 • 01. 09. 2020 - Prodej slepiček
 • 30. 08. 2020 - Rozpočtové opatření č. 4/2020
 • 24. 08. 2020 - Neznámý vlastník výzva č.1
 • 24. 08. 2020 - Neznámý vlastník informace pro veřejnost č.2
 • 24. 08. 2020 - Neznámý vlastník přehled vlastníků č.3
 • 24. 08. 2020 - DOVOLENÁ
 • 18. 08. 2020 - Aukční vyhláška
 • 29. 07. 2020 - Veřejná vyhláška OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
 • 29. 07. 2020 - Seznam katastrálních území k Veřejné vyhlášce
 • 21. 07. 2020 - Schválený závěrečný účet obce za rok 2019
 • 21. 07. 2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
 • 21. 07. 2020 - ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 • 17. 07. 2020 - Rozpočtové opatření č. 3/2020
 • 17. 07. 2020 - Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou ve věci povolení odlovu geograficky nepůvodního druhu živočicha
 • 22. 06. 2020 - Pozvánka na schůzi zastupitelstva 29.6.2020
 • 12. 06. 2020 - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
 • 05. 06. 2020 - Opatření obecné povahy
 • 25. 05. 2020 - Opatření vlády
 • 21. 05. 2020 - Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
 • 13. 05. 2020 - Zápis do kroniky za rok 2019
 • 09. 05. 2020 - Pozvánka na schůzi zastupitelstva 15.5.2020
 • 27. 04. 2020 - Rozpočtové opatření č. 2/2020
 • 22. 04. 2020 - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020
 • 31. 03. 2020 - Sběr nebezpečného odpadu
 • 29. 03. 2020 - Rozpočtové opatření č. 1/2020
 • 25. 03. 2020 - Informace pro seniory
 • 21. 03. 2020 - ČESKÁ POŠTA - doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory - přijatá opatření
 • 20. 03. 2020 - Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
 • 20. 03. 2020 - Hejtmanka informuje o dnešním jednání Bezpečnostní rady kraje
 • 19. 03. 2020 - HEJTMANKA - OZNÁMENÍ STAROSTŮM
 • 19. 03. 2020 - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 249
 • 19. 03. 2020 - KRIZOVÁ TELEFONNÍ LINKA Mnichovo Hradiště
 • 19. 03. 2020 - Uzavření obecního úřadu Neveklovice
 • 19. 03. 2020 - Mimořádné opatření MZ ČR k nákupu osob starších 65 let
 • 18. 03. 2020 - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
 • 17. 03. 2020 - Zřízení krizové linky
 • 17. 03. 2020 - Sdělení MéÚ Mnichovo Hradiště
 • 14. 03. 2020 - Usnesení vlády
 • 13. 03. 2020 - Hejtmanka informuje o zabezpečení opatření po vyhlášení nouzového stavu vládou
 • 13. 03. 2020 - Usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 (další krizová opatření)
 • 13. 03. 2020 - Usnesení vlády ČR č. 75. - 81. k přijetí krizových opatření
 • 13. 03. 2020 - Neveklovice - neznámý vlastník
 • 13. 03. 2020 - Neveklovice - neznámý vlastník (přehled vlastníků)
 • 13. 03. 2020 - Neveklovice - neznámý vlastník (Výzva ÚZSVM)
 • 13. 03. 2020 - Mimořádné opatření
 • 13. 03. 2020 - Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
 • 13. 03. 2020 - Mimořádné opatření
 • 13. 03. 2020 - 1) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky
 • 12. 03. 2020 - Vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR
 • 12. 03. 2020 - Informace k vyhlášení nouzového stavu
 • 12. 03. 2020 - Sbírka zákonů 031
 • 11. 03. 2020 - Informace pro obce k dopadům mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, zakazující akce s účastí nad 100 osob, na jednání zastupitelstva obce
 • 11. 03. 2020 - Mimořádné opatření
 • 10. 03. 2020 - Mimořádné opatření
 • 10. 03. 2020 - Mimořádné opatření
 • 09. 03. 2020 - Mimořádné opatření
 • 09. 03. 2020 - Informace z jednání KEK
 • 09. 03. 2020 - Doporučení MZ
 • 09. 03. 2020 - Informace z jednání KEK
 • 25. 02. 2020 - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • 24. 02. 2020 - Aukční vyhláška
 • 10. 02. 2020 - Pozvánka na schůzi zastupitelstva 16.2.2020
 • 01. 02. 2020 - Záměr na opravu kapličky
 • 29. 01. 2020 - Rozpočtové opatření č. 7/2019
 • 15. 01. 2020 - Záměr o uzavření pachtovní smlouvy
 • 13. 01. 2020 - Rozpočet obce na rok 2020
 • 13. 01. 2020 - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023
 • 13. 01. 2020 - Poplatky na rok 2020